Apsurdistan.in ne kontrolira sadržaj koji razmjenjuju korisnici i posjetitelji portala te ne može jamčiti točnost, porijeklo ili kvalitetu takvog sadržaja. Apsurdistan.in neće ni na koji način biti odgovoran za materijalni ili nematerijalni gubitak ili štetu nastalu korištenjem portala i usluga.

Komentari i sadržaj koji korisnici objavljuju mora biti civilizirani, uz poštivanje autorskih i drugih prava prava trećih osoba. Nisu dozvoljeni uvredljivi, nezakoniti, klevetnički, prijeteći, diskriminirajući i slični sadržaji. Posebice je zabranjeno:

  • objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja kojima se krše zakonski propisi, sadržaj koji je uvredljiv, vulgaran, prijeteći ili rasistički
  • objavljivanje, slanje, razmjena i prenošenje informacija za koje korisnik zna ili bi morao znati da su lažne
  • lažno predstavljanje
  • objavljivanje, slanje i razmjena neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja, kao što su promotivni materijali, reklamne poruke, “spam”, lančana pisma, promotivni i reklamni materijali koji sadrže lažne informacije, zavaravajuće navode ili tvrdnje
  • objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji sadrži viruse ili slične računalne datoteke ili programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računalnog softvera i/ili hardvera i telekomunikacijske opreme

Apsurdistan.in ima pravo na temelju vlastite procjene i bez prethodne obavijesti ukloniti sadržaj koji smatra neprikladnim. Apsurdistan.in zadržava pravo ukidanja korisničkog računa bez prethodne najave u slučaju nedopuštenog korištenja.

Stavovi izneseni od strane korisnika nisu stavovi redakcije portala, odnosno Apsurdistan.in, već su to isključivo osobni stavovi korisnika kao autora pojedinog komentara ili objavljenog sadržaja. Apsurdistan.in ni na koji način ne odgovara za štetu koja bi mogla biti prouzročena takvim objavljivanjem sadržaja i komentara od strane korisnika portala, niti za točnost i istinitost objavljenih podataka i informacija.